מאמר | לדבר ערבית – הערכה למתקדמים (כרכים ג’- ד’ כולל 3 תקליטורי שמע)