מאמר | מאפיינים ויתרונות פדגוגיים

"לדבר ערבית"

Share with others

שפה חיה ואמיתית תכנית הלימוד מבוססת כולה על הקלטות שנאספו על ידי המחבר משך שנים, בעבודת שטח שקדנית, באזורי הארץ השונים. השיחות, הדוגמאות והתרגילים לקוחים מתוך ההקלטות ובכך משקפים נאמנה את השפה המדוברת השגורה בפי דובריה, תוך המנעות מהמלאכותיות המאפיינת פעמים רבות ספרי לימוד למתחילים.

לימוד שיטתי התכנית מתאפיינת בלימוד יסודי ושיטתי של יסודות התחביר והדקדוק של השפה המדוברת, בהסברים מקיפים לגבי כל נושא ועשירה בניואנסים ובדוגמאות “מהחיים”, להדגמת השימוש הנכון והמקובל.

למידה מדורגת תכנית הלימוד מחולקת לחמישים פרקים, מסודרים בארבעה כרכים, ברמת קושי עולה, מן ההתחלה בפרקים הראשונים, בהם נלמדים יסודות השפה ושיחות היכרות בסיסיות העוסקות בבית, במשפחה, בעבודה ובסיטואציות שונות מחיי היום-יום ועד לפרקים האחרונים, בהם נלמדים מבנים תחביריים מורכבים, נטיית פעלים ‘כבדים’ ושיחות בנושאים מגוונים.

מבנה אחיד של הפרקים במטרה לצור מסגרת לימודית מוגדרת, לאפשר הצבת מטרות לימודיות, תכנון לוח הזמנים של תקופת הלמידה ובקרה של המורה על הישגי הלומד, בנויים כל פרקי התכנית במתכונת דומה: ראשית מוצג הנושא המרכזי בו עוסק הפרק, לאחר מכן מובאת שיחה, המדגימה את הנושא המרכזי ואת נושאי המשנה על צורותיהם השונות בתוך שיחה “חיה”, בהמשך מוצגים הסברים מקיפים על נושאי הפרק בליווי דוגמאות והערות, ולסיום תרגילים.

תעתיק מדעי התכנית כולה כתובה בתעתיק עברי מדעי, אחיד, מדוייק ונוח לשימוש, אשר מביא לידי ביטוי את דקויות ההגיה הנכונה והמקובלת.

סימון ההטעמה והדגשים התכנית מייחסת חשיבות מרובה להגייה מדוייקת של המילים ולביטוי זורם של צירופי המילים והמשפטים. על כן, מסומנת ההברה המוטעמת בכל מילה ומילה באותיות עבות והדגשים מסומנים באמצעות סימן המקובל מעל האות המודגשת. בנוסף יכולים הלומדים להעזר בסימון מיוחד המציין מילים הנהגות כשהן מחוברות בתוך משפט או צירוף מילים.

תרגילים כל פרק מפרקי התכנית מסתיים בסדרת תרגילים, לתרגול, שינון והפנמת החומר הנלמד באותו פרק. התרגילים מתחלקים לשלושה סוגים: תרגום מערבית לעברית, תרגילי השלמת משפט ותרגום מעברית לערבית. מפתח לתרגילים ניתן בסוף כל כרך.

נושאים מגוונים השיחות המובאות בכל אחד מהפרקים מקיפות קשת רחבה של נושאים בכל תחומי החיים, החל בשיחות חולין פשוטות ויומיומיות ועד שיחות בנושאים אקטואלים מופשטים.

קורס מקיף ושלם התכנית השלמה מיועדת להקנות ידיעה מעשית של השפה הערבית המדוברת ולהביא את הלומד לרמת דיבור חופשי ולהבנה רחבה. על כן היא מקיפה את רוב רובם של ההיבטים הדקדוקיים והתחביריים של השפה ומקנה אוצר מילים מקיף למדי (כ-2500 מילה).