Article | ביקורות והמלצות

Share with others

“רק ספרים מעטים אפשר לומר עליהם שהם גם אמיתיים וגם נעימים. הספר של יוחנן אליחי הוא גם זה וגם זה. הוא מוסר לנו תמונה אותנטית של השפה ונותן ללומד שיטה בריאה ומעשית. הספר מלמד ומשעשע בעת ובעונה אחת בסגנונו, בדוגמאותיו ובאיוריו. הקורא יבחין גם בדיוק ובכישרון שבהם נבחרו וסודרו המרכיבים של הקורס. לכן מותר לשמוח שהספר הזה הועמד לרשות ציבור רחב יותר מאותו קומץ של אנשים שחטפו את המהדורה הראשונה.”

פרופ’ חיים בלנק ז”ל
האוניברסיטה העברית בירושלים

“ספר בעל איכות נדירה. בתכנון הספר ובכתיבתו הושקעה מחשבה מעמיקה, אשר הביאה ליצירת ספר לימוד מעניין ומהנה, המצטיין בבהירות ובדיוק מפליאים.”

פרופ’ אריה לוין
האוניברסיטה העברית בירושלים

“את ספרך “לדבר ערבית” קיבלתי בשמחה וברגשי תודה. כיוון שאני מכיר את המילון העברי-ערבי המופלא שפרסמת לפני שנים אחדות, לא היה לי ספק מלכתחילה שספרך ללימוד הערבית הפלסטינית יפגין מחדש את יכולתך הבלשנית המעולה. אולם ככל שעיינתי בשיעורים וככל שהאזנתי לקלטת הנלווית אליהם התחוור לי שלפנינו ראשיתה של פריצת-דרך בתחום הוראת הערבית המדוברת. ספרך מציג את הערבית בצורתה הטבעית והחיה ואין בו שמץ מהמלאכותיות המאפיינת ספרי לימוד למתחילים. הגישה הפדגוגית שעליה מבוססים שיעוריך נעימה ויעילה בעת ובעונה אחת. יתר על כן, הספר מתאים לצרכיו של הלומד העצמאי , צעיר או מבוגר, ובה במידה מתאים הוא לשימוש בכיתה של בית הספר היסודי. לפיכך אמליץ עליו בלב שלם בפני ידידיי ותלמידיי, והריני מודה לך על תרומה נכבדה זו שתרמת למקצוע כה חשוב וכה חיוני לעתידנו כאן.”

פרופ’ ששון סומך
ראש הקתדרה לספרות ערבית
אוניברסיטת תל-אביב

“שיטת לימודך קלה שבקלות שמן הנמנע לחקותה בשל עמקותה ודיוקה. אתה אמן ההסברים והדירבון. (…) הצלחת מעל המשוער לערוך את מאות הנתונים הלשוניים בסדר מופתי, מן הקל אל הכבד.”

פרופ’ משה פיאמנטה
האוניברסיטה העברית בירושלים